M. Şevket Esendal
Rumeli göçmenlerinden bir çiftçinin oğlu olarak, Çorlu'da 29 Mart 1883'de doğan Mehmet Şevket Esendal, savaş koşulları nedeniyle eğitimini tamamlayadı ve Edirne Rüştiyesi'ni terk etmek zorunda kaldı. Kendi kendini yetiştiren Esendal, Fransızca, Rusça ve Farsça öğrendi. 1906 yılında İttihat ve Terakki Fırkası'na girdi. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte müfettişlik görevi nedeniyle Anadolu ve Rumeli'yi dolaştı. Çorlu'da toprak işleriyle bir süre uğraştı ancak Balkan Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Mütareke döneminde kovuşturmaya uğradı. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da kaldı. 1920 ila 1924 arası Azerbeycan ortaelçiliğine atandı, oradan Tahran'a büyükelçi olarak gitti. 1925 yılında Elazığ milletvekili olarak görev yapsa da beş yıl sonra yine büyükelçi olarak Kabil'e gitti.

1941 yılında CHP Genel Sekreterliği'ne getirilen Mahmut Şevket, Bilecik milletvekilliği de yaptı. Mahmut Şevket Esendal politik arenanın dışında yazarlığıyla da isminden söz ettirdi. İlk hikayesi 1908 yılında Tanin gazetesinde yayınlanan yazarın eserleri daha sonra Çığır ve Meslek gazetelerinde tefrika edildi. Ayrıntılardan kaçarak izlenimci ve yalın bir dille hikayelerini yazan Esendal, çeşitli kesimlerden seçtiği karakterlerinin psikolojik durumlarını önplana çıkaran bir tarz izledi. Eserlerinde kadının toplum içindeki yerini; küçükburjuva bireylerin aile ve evlilik ilişkilerindeki ahlaksal değer yargılarını ele alarak Batı kültürü ile feodal gelenekler arasındaki çelişkiyi sergiledi.

Yeni - gerçekçi yönelimi ve çağdaş Türk hikayeciliğinde önemli bir yere sahip olan Mahmut Şevket Esendal 16 Mart 1952'de Ankara'da öldü.

Eserleri:
Ayaşlı ve Kiracıları, Vassaf Bey, Miras (Hikayeler 1), Otlakçı (Hikayeler 2), Mendil Altında, Temiz Sevgiler, Ev Ona Yakıştı, Sahan Külbastı, Veysel Çavuş, Bir Kucak Çiçek, İhtiyar Çilingir, Hava Parası, Gönül Kaçanı Kovalar, Tahran Mektupları, Gödeli Mehmet, Bizim Nesibe, Kelepir